Logo
Artikel 10 van 11
 Israel Antiquities Authority

Schat van laatste Joodse opstand tegen Rome gevonden in Lod

Bewijsmateriaal van de Gallus Opstand, het laatste Joodse verzet tegen de Romeinse overheersing, werd op zondag 16 juni jl. ontdekt in Lod. De dramatische ontdekking - een groot openbaar gebouw, in de funderingen waarvan een 1650 jaar oude schat verborgen lag - zal worden gepubliceerd in een nieuw boek dat aansluit bij de jaarlijkse Archeologische Conferentie van de Midden-Israël regio, die gratis toegankelijk is voor het publiek.

De conferentie wordt gehouden in het Eretz Yisrael Museum in Tel Aviv en gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit van Tel Aviv, de Bar Ilan Universiteit en de Israëlische Autoriteit voor Oudheden.

Een opgraving in de Nordau Street in Lod, geleid door de Israel Antiquities Authority en gefinancierd door de gemeente Lod, heeft een openbaar gebouw uit de Laat-Romeinse-Vroeg-Byzantijnse periode blootgelegd dat gewelddadig werd verwoest.

De funderingen bevatten 94 zilveren en bronzen munten uit de periode 221-354 AC, die daar met opzet werden neergelegd - in de hoop dat ze zouden terugkeren om ze te verzamelen wanneer de situatie rustiger zou worden. De laatste munten dateren uit de tijd van de Gallus Revolt (351-354 AC).

Hoewel schriftelijk bewijs over deze opstand schaars is, melden teksten dat grote Joodse gemeenschappen zoals Lod, Zipori en Tiberias werden vernietigd door de troepen van de Romeinse Ceasar Flavius Constantinus Gallus.

Onder de verschillende vondsten in het gebouw waren indrukwekkende stenen en marmeren artefacten; Griekse, Hebreeuwse en Latijnse inscripties en een inscriptie met de naam van een Joodse man uit een priesterfamilie, die nog steeds bestudeerd wordt. Deze inscripties, in combinatie met de volledige afwezigheid van varkensbotten in de bottenverzameling die op deze vindplaats werd blootgelegd, getuigen van de associatie van dit gebouw met de Joodse gemeenschap. (YNet / VFI Nieuws)

‘De zonen van Elpaal: Eber, Misjam, Sjemmed (die Ono en Lod met de omliggende dorpen bouwde), en Berja en Sjema, die gezinshoofden waren van hen die in Aijalon woonden en die de inwoners van Gath verdreven.’ - 1 Kronieken 8:12-13

De suggesties, meningen en bijbelverwijzingen van de schrijvers en redacteuren van VFI News zijn gebaseerd op de best ontvangen informatie.

Wil je meer zien van VFI? Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/visionforisrael en ‘Like’ ons!