Logo
Artikel 4 van 11
Mufid Hassayneh, Palestinian minister of public works

Hamas Geeft Regels uit en Herroept die Voor de Media, om de Berichtgeving af te Stemmen op de pro-Gaza, Anti-Israël Lijn

De Hamas-heersers van Gaza vaardigden ingrijpende nieuwe beperkingen uit voor journalisten in de Palestijnse enclave na het recente conflict aldaar, maar trokken deze vervolgens weer in, zei een groep die buitenlandse media in Israël en de Palestijnse gebieden vertegenwoordigt op dinsdag 9 augustus.

Palestijnen die met buitenlandse journalisten werken, werden eerder deze week voor het eerst op de hoogte gebracht van de nieuwe regels in berichten van het door Hamas geleide ministerie van Binnenlandse Zaken van Gaza. Zij kregen het bevel geen verslag uit te brengen over Gazanen die gedood werden door verkeerd afgevuurde Palestijnse raketten of over de militaire capaciteiten van Palestijnse terreurgroepen en kregen te horen dat zij Israël de schuld moesten geven van de recente escalatie.

Internationale media meldden dat "een dergelijke stap een ernstige, onaanvaardbare en niet te rechtvaardigen beperking van de persvrijheid zou zijn geweest, evenals van de veiligheid van onze collega's in Gaza".

Salama Marouf, directeur van het mediabureau van de regering in Gaza, bevestigde de ommekeer. "Er zijn geen beperkingen," zei hij. "We verwelkomen alle buitenlandse journalisten en media in Gaza en we roepen hen op om te komen." (TOI/VFI News)

"Heer, wij vragen U de reputatie van Israël te beschermen en de wereldbevolking bewust te maken van de ware toedracht in ernstige situaties waarin wij verkeren."