Logo

VFI News 12 augustus, 2022

Operation Breaking Dawn & What Really Happened

Another war between Israel and Gaza? Why is this happening? Join Barry Segal as he gives an on-the-ground analysis behind the military Operation Breaking Dawn from an Israeli perspective.

#visionforisrael #israel #news #breakingnews #israelipalestinianconflict #prayforisrael #peace #share #viral #trending

SUBSCRIBE TO GET NOTIFIED! https://www.youtube.com/c/VisionforIsrael

Palestijnse Islamitische Jihad-leider uit Teheran: "Zionistische Entiteit zal Worden Vernietigd

De leider van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), Ziyad Nakhalah, verklaarde op 5 augustus op de Libanese media dat de "Zionistische entiteit" zal worden vernietigd, en dat de Palestijnen moeten blijven vechten en geduldig moeten zijn.

Volgens de gepubliceerde video beweerde Nakhalah dat er geen "rode lijnen" zijn in het huidige conflict tussen Israël en de PIJ, dat hij omschreef als een "overlevingsoorlog". Nakhalah sprak vanuit Teheran.

"Dit is een tijd voor langdurige gevechten. De Zionistische entiteit heeft deze agressie geïnitieerd, en zij mag van ons verwachten dat wij non-stop vechten, tot de overwinning, inshallah [als God het wil]," zei Nakhalah.

"Palestina is ons land, en wij zullen vechten om het terug te krijgen, hoelang het ook zal duren. Dit zijn de doelen waarvoor wij vechten, en dit is de wil van het Palestijnse volk. De Palestijnen zullen blijven vasthouden aan hun verzet," vervolgde hij.

Intussen is Israël geleidelijk begonnen met het opheffen van de veiligheidsbeperkingen in Zuid-Israël en aan de grensovergangen tussen Gaza en Israël, nadat op maandag 8 augustus een staakt-het-vuren met de Palestijnse Islamitische Jihad van kracht was gebleven. (I365N / VFI News)

"God, wij vragen dat U Uw volk behoedt voor wandaden en kwade oorzaken en dat U ons toestaat om zonder vijandelijkheden te bloeien op ons land. Wij bidden dat de plannen van de vijand om vernietiging te brengen tot mislukken zullen komen en dat U de onschuldigen in dit conflict zult beschermen."

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te geven over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig vindt voor voorbede.

Islamitische Jihad was van Plan Antitank Raket af te Vuren op Burgerbus

Het Israëlische defensie-eskader heeft niet ingeschat dat de routine-arrestatie van Islamitische Jihad-terrorist Basa'am Asadi vorige week maandag, 1 augustus, tot een ernstige veiligheidssituatie zou leiden.

Volgens een rapport kreeg het Southern Command in de nacht na de arrestatie van Asadi te horen dat functionarissen van de Islamitische Jihad voorbereidingen troffen om een antitankraket af te vuren op een burgerbus met tientallen Israëli's aan boord. Na ontvangst van deze informatie werd dinsdag besloten de wegen in de buurt van de grens met Gaza af te sluiten en de ruimtes in het gebied te isoleren.

De coördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT), generaal-majoor Rassan Alian, begon via agenten waarschuwingen te sturen naar hoge functionarissen van de Islamitische Jihad en Hamas. De Islamitische Jihad zag het besluit om de wegen te sluiten als "Israëlische zwakte", en bereidde zich voor op een uitbreiding van haar aanvallen op het Israëlische thuisfront. Hoe meer het Israëlische publiek de sluiting bekritiseerde, hoe meer vertrouwen de hoge functionarissen van de Islamitische Jihad in Gaza kregen.

Volgens het rapport werd het beeld naarmate de uren verstreken duidelijker en kreeg de IDF in de gaten dat zonder een grootscheepse aanval tegen de Islamitische Jihad, de terreurgroep waarschijnlijk van de vergissing gebruik zou maken om burgers schade toe te brengen, en als de IDF nu geen preventieve operatie uitvoerde, het in de toekomst waarschijnlijk met een verrassingsaanslag te maken zou krijgen. (INN/ VFI News)

Maar ieder die zijn vertrouwen op U stelt, zal zich verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat U hen beschermt. - Psalm 5:12

Hamas Geeft Regels uit en Herroept die Voor de Media, om de Berichtgeving af te Stemmen op de pro-Gaza, Anti-Israël Lijn

De Hamas-heersers van Gaza vaardigden ingrijpende nieuwe beperkingen uit voor journalisten in de Palestijnse enclave na het recente conflict aldaar, maar trokken deze vervolgens weer in, zei een groep die buitenlandse media in Israël en de Palestijnse gebieden vertegenwoordigt op dinsdag 9 augustus.

Palestijnen die met buitenlandse journalisten werken, werden eerder deze week voor het eerst op de hoogte gebracht van de nieuwe regels in berichten van het door Hamas geleide ministerie van Binnenlandse Zaken van Gaza. Zij kregen het bevel geen verslag uit te brengen over Gazanen die gedood werden door verkeerd afgevuurde Palestijnse raketten of over de militaire capaciteiten van Palestijnse terreurgroepen en kregen te horen dat zij Israël de schuld moesten geven van de recente escalatie.

Internationale media meldden dat "een dergelijke stap een ernstige, onaanvaardbare en niet te rechtvaardigen beperking van de persvrijheid zou zijn geweest, evenals van de veiligheid van onze collega's in Gaza".

Salama Marouf, directeur van het mediabureau van de regering in Gaza, bevestigde de ommekeer. "Er zijn geen beperkingen," zei hij. "We verwelkomen alle buitenlandse journalisten en media in Gaza en we roepen hen op om te komen." (TOI/VFI News)

"Heer, wij vragen U de reputatie van Israël te beschermen en de wereldbevolking bewust te maken van de ware toedracht in ernstige situaties waarin wij verkeren."

Lapid Biedt de Inwoners van Gaza een Nieuwe weg aan: Levensonderhoud, Waardigheid, en Vrede

In zijn eerste publieke verklaring sinds het einde van de driedaagse militaire operatie tegen de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad in de Gazastrook, richtte premier Yair Lapid zich tot de Gazanen en zei: "Er is een andere weg," wijzend op de Akkoorden van Abraham als een potentieel paradigma van vrede, in plaats van oorlog.

"Ik wil me vanaf hier tot de inwoners van Gaza wenden en hen zeggen: Er is ook een andere weg. We weten hoe we ons moeten beschermen tegen iedereen die ons bedreigt, maar we weten ook hoe we werk, levensonderhoud en een waardig leven kunnen bieden aan iedereen die in vrede aan onze zijde wil leven," zei Lapid in televisieopnamen vanuit het hoofdkwartier van de Israëlische Defensiemacht in Tel Aviv.

"Er is een andere manier om te leven. De weg van de akkoorden van Abraham, van de Negev-top, van innovatie en economie, van regionale ontwikkeling en gezamenlijke projecten. De keuze is aan u. Jullie toekomst hangt van jullie af," zei de premier, in een zeldzame oproep rechtstreeks tot de inwoners van Gaza, in plaats van tot hun leiders, de terreurgroep Hamas.

Zijn boodschap komt aan het einde van Operatie Breaking Dawn, die door Israël werd opgestart om het hoofd te bieden aan de onmiddellijke terreurdreiging die van de Islamitische Jihad uitgaat tegen de inwoners van het zuiden van Israël. (TOI / VFI News)

"Heer, wij bidden dat u uw vrede die alle begrip te boven gaat in deze situatie brengt. Wij vragen U ons te helpen in vrede te leven binnen onze gemeenschappen, met wederzijds respect en vriendschappelijkheid tussen alle inwoners van ons land."

Pack to School

Elk schooljaar werkt ons team hard aan het uitdelen van schooltassen gevuld met benodigdheden voor kinderen in nood in het hele land. Samen helpen we kinderen van alle achtergronden een sterke start te maken - en we zijn zo dankbaar voor uw steun.

In Zeldzaam Interview met Israëlische tv, zegt Gazaanse Moeder dat Steun voor Oorlog Afneemt

In een zeldzaam interview met een Israëlische mediakanaal op maandag 8 augustus, beschreef een vrouw die in de Gazastrook woont haar terreur tijdens de Israëlische luchtaanvallen in de afgelopen dagen als onderdeel van Operation Breaking Dawn en zei dat de publieke steun voor de terreurgroepen Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) aan het afnemen was.

Zij sprak toen de Palestijnse kustenclave herstellende was van drie dagen bombardementen door het Israëlische leger, nadat de PIJ meer dan duizend raketten en mortierbommen op Israël had afgevuurd. Een door Egypte tot stand gebracht staakt-het-vuren werd eind zondag van kracht.

Sprekend in het Engels en op voorwaarde van anonimiteit uit angst voor represailles van Hamas, die de Strook regeert, zei de vrouw dat er een verandering is opgetreden in het publieke sentiment.

"De kijk, het perspectief, de gedachte van de mensen in Gaza is volledig veranderd. In de vorige oorlogen waren ze voor het verzet, voor Hamas en de Jihad, maar nu roepen de mensen dat de oorlog moet ophouden," zei ze. (TOI / VFI News)

Uw geluk is groot, Israël! Wie is aan u gelijk? U bent een volk, dat verlost is door de Here. Hij is uw machtige zwaard! Uw vijanden zullen diep voor u buiten en u zilt over hun heuvels heersen! - Deuteronomium 33:29

Israël Staat Palestijnen toe te Vliegen van Eilat's Ramon Vliegveld

Israël zal Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever beginnen toe te staan naar het buitenland te vliegen via de Ramon luchthaven buiten de zuidelijke stad Eilat, zei de luchthavenautoriteit dinsdag 9 augustus.

Het nieuwe Israëlische beleid, dat Palestijnen in staat zal stellen naar Turkije te vliegen zonder naar Amman te hoeven gaan, komt te midden van grote drukte bij de enige grensovergang van de Westelijke Jordaanoever met Jordanië. Het is echter onduidelijk hoe praktisch dit initiatief zal zijn, aangezien de luchthaven op het dichtstbijzijnde punt bijna drie uur rijden van de Westelijke Jordaanoever verwijderd is.

Tot op heden moesten Palestijnen die naar het buitenland wilden vliegen, naar Jordanië reizen en vandaar aan boord van een vlucht gaan, of een moeilijk te verkrijgen inreisvergunning voor Israël krijgen om van de luchthaven Ben Gurion te vliegen.

De Turkse maatschappijen Pegasus Airlines en AtlasGlobal zijn van plan om later deze maand en begin september tweemaal per week vluchten voor Palestijnen te lanceren van de Ramon luchthaven naar Antalya en Istanbul, zei de Israel Airports Authority in een verklaring. (TOI/ VFI News)

“‘Rechters moeten bij hun uitspraken altijd rechtvaardig blijven en zich niet laten leiden door het feit of iemand rijk of arm is, zij moeten altijd strikt rechtvaardig zijn.” - Leviticus 19:15

Cyberexpert: Samenwerking VS-Israël op het Gebied van Binnenlandse Veiligheid en Cyberverdediging Neemt toe

De samenwerking tussen regeringen op het gebied van cyberdefensie tussen de VS en Israël neemt een hoge vlucht, heeft David Phelps, oprichter van Merlin Cyber, in een interview gezegd.

Tijdens het bezoek van Phelp aan Israël, na een parallel bezoek van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid aan de Joodse staat eerder deze zomer, besprak hij de implicaties van het uitvoerend bevel van de Amerikaanse president Joe Biden om nieuwe federale cyberbeveiligingscontracten van de VS open te stellen voor Israëlische bedrijven, met een geschatte waarde van 200 miljard dollar.

Vóór het bevel van Biden werden buitenlandse bedrijven, zelfs uit Israël, vaak uitgesloten van dergelijke gevoelige cyberdefensiecontracten van de Amerikaanse overheid.

Phelps zei dat hij "van dag tot dag samenwerkt met het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in een aantal onderdelen, met name CISA [het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency]. Ik werk met hen zowel op hoog niveau" als op uitvoeringsniveau, inclusief het helpen van Amerika bij het beslissen welke technologieën moeten worden aangeschaft en hoe deze moeten worden geïntegreerd.

Maar nu is er een "steeds dringender behoefte aan effectieve gegevensbescherming in de onzekere wereld van vandaag," zei hij, waarbij hij wees op de "speciale rol van de Israëlische cybertechnologie bij het vervullen van deze behoefte." (JPost / VFI News)

Parlement New South Wales Keurt Wetgeving Goed die Nazi-symbolen Verbiedt

Nazi-symbolen zouden binnenkort verboden kunnen worden in New South Wales nadat het lagerhuis van de Australische staat op dinsdag 9 augustus wetgeving heeft aangenomen die het gebruik ervan strafbaar stelt.

Mark Speakman, de procureur-generaal van New South Wales, zei dat het verbod nodig was omdat het hakenkruis en andere nazisymbolen schadelijk zijn voor Joden en andere leden van de gemeenschap, meldden media. "Haatdragend en belasterend gedrag is volstrekt onaanvaardbaar in onze gemeenschap," zei Speakman.

De nieuwe wet maakt het illegaal om nazivlaggen of memorabilia met hakenkruizen te tonen, waarbij overtreders tot een jaar gevangenisstraf of een maximumboete van 11.000 dollar kunnen krijgen, terwijl bedrijven tot 55.000 dollar aan boetes kunnen oplopen.

In februari heeft een parlementscommissie van New South Wales aanbevolen een wetsvoorstel om het hakenkruis te verbieden met amendementen te behandelen. (INN / VFI News)

Een oprecht mens vindt voldoening in rechtvaardigheid, maar voor boosdoeners is dat een verschrikking. - Spreuken 21:15

De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van VvI Nieuws-schrijvers en redacteuren zijn gebaseerd op de beste ontvangen informatie.

Meer zien van VFI? Volg ons op facebook! Onze officiële Facebook-naam is Vision for Israel. Volg ons daar en klik op "Vind ik leuk" als je ons leuk vindt.