Logo
Artikel 2 van 11
Palestinian Islamic Jihad leader Ziyad Nakhalah

Palestijnse Islamitische Jihad-leider uit Teheran: "Zionistische Entiteit zal Worden Vernietigd

De leider van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), Ziyad Nakhalah, verklaarde op 5 augustus op de Libanese media dat de "Zionistische entiteit" zal worden vernietigd, en dat de Palestijnen moeten blijven vechten en geduldig moeten zijn.

Volgens de gepubliceerde video beweerde Nakhalah dat er geen "rode lijnen" zijn in het huidige conflict tussen Israël en de PIJ, dat hij omschreef als een "overlevingsoorlog". Nakhalah sprak vanuit Teheran.

"Dit is een tijd voor langdurige gevechten. De Zionistische entiteit heeft deze agressie geïnitieerd, en zij mag van ons verwachten dat wij non-stop vechten, tot de overwinning, inshallah [als God het wil]," zei Nakhalah.

"Palestina is ons land, en wij zullen vechten om het terug te krijgen, hoelang het ook zal duren. Dit zijn de doelen waarvoor wij vechten, en dit is de wil van het Palestijnse volk. De Palestijnen zullen blijven vasthouden aan hun verzet," vervolgde hij.

Intussen is Israël geleidelijk begonnen met het opheffen van de veiligheidsbeperkingen in Zuid-Israël en aan de grensovergangen tussen Gaza en Israël, nadat op maandag 8 augustus een staakt-het-vuren met de Palestijnse Islamitische Jihad van kracht was gebleven. (I365N / VFI News)

"God, wij vragen dat U Uw volk behoedt voor wandaden en kwade oorzaken en dat U ons toestaat om zonder vijandelijkheden te bloeien op ons land. Wij bidden dat de plannen van de vijand om vernietiging te brengen tot mislukken zullen komen en dat U de onschuldigen in dit conflict zult beschermen."

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te geven over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig vindt voor voorbede.