Logo
Artikel 5 van 11
Henry Kissinger

Henry Kissinger Hekelt Gesprekken om Nucleaire Deal met Iran te Vernieuwen

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Henry Kissinger, heeft in een recent interview gezegd dat vrede in het Midden-Oosten niet haalbaar is zolang Iran zijn nucleaire programma niet beëindigt.

In een toespraak tot de Spectator had Kissinger, 99 jaar oud, harde woorden voor de Iraanse nucleaire overeenkomst van 2015. Hij beschreef de overeenkomst waarover door de regering-Obama was onderhandeld als "inadequaat" en "gevaarlijk" als de Verenigde Staten opnieuw zouden toetreden.

Kissinger gaf commentaar op de vastgelopen onderhandelingen tussen de VS en Iran over terugkeer naar de Iran Deal nadat voormalig president Donald Trump de VS in 2018 uit het plan had teruggetrokken.

Kissinger had altijd al twijfels over het plan vanaf het moment dat het werd ondertekend.

"Ik dacht dat de beloften van Iran zeer moeilijk te verifiëren zouden zijn, en dat de besprekingen werkelijk een patroon creëerden waarin de nucleaire opbouw misschien een beetje werd afgeremd, maar onvermijdelijker werd gemaakt," zei hij.

Hij merkte op dat hij vreesde dat een Iraanse opbouw van kernwapens onvermijdelijk zou leiden tot reacties van Egypte, Saudi-Arabië en vooral Israël.

"Het probleem met de huidige nucleaire besprekingen is dat het zeer gevaarlijk is om terug te keren naar een overeenkomst die in eerste instantie ontoereikend was - om deze in een richting te wijzigen die haar voor de tegenstander kennelijk aanvaardbaarder maakt," zei hij.

Kissinger voegde daaraan toe: "Er is geen enkele manier waarop je vrede in het Midden-Oosten kunt hebben met nucleaire wapens in Iran, want voordat dat gebeurt, is er een groot gevaar van vooraankondiging door Israël, omdat Israël niet kan wachten op afschrikking. Het kan zich slechts één klap veroorloven. Dat is het inherente probleem van de crisis." (INN/VFI News)

"God, wij vragen U om Israël te beschermen tegen een nucleaire oorlog en aanvallen van Iran en andere landen."