Logo
Artikel 6 van 11
Sos Asis (I will rejoice greatly) by Barry & Batya Segal

Sos Asis | Barry & Batya Segal

Deze meeslepende passage komt uit Jesaja 61:10a, waarin dank wordt geuit aan een barmhartig God, voor Zijn verlossend werk. Het luidt: "Ik verheug mij zeer in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met heilsklederen en mij bekleed met een kleed van zijn gerechtigheid...". Laat dit voor u een meditatieve herinnering zijn aan alle zegeningen die Hij Zijn geliefde kinderen schenkt.