Logo

VFI News 12 Juni 2020

Antisemitische Groepen Proberen de Black Lives Matter-beweging te Kapen

- Ik zal jullie een wijsheid geven waar je tegenstanders niet van terug hebben. - Lucas 21:15

De protesten in de VS en de rest van de wereld hebben getracht de brutaliteit van de politie het hoofd te bieden, door de woede onder veel jongeren aan te wakkeren over een verscheidenheid aan systemische problemen. En in veel opzichten zijn de massaprotesten ongekend - net als het hardhandig optreden.

Maar zoals bij elke populaire beweging zijn er gedocumenteerde pogingen om de agenda te kapen - en die lijst bevat groepen die anti-jood en anti-Israël zijn - zelfs blanke supremacisten.

De kwestie waar pro-Israëlische joden in de VS en in het buitenland mee te maken krijgen tijdens de protesten is of ze deze antisemitische stemmen de aandacht mogen laten stelen in de manier waarop de Vrouwenmars of andere groepen werden gekaapt. Omdat de realiteit is dat voor negenennegentig procent van de deelnemers Israël niet het probleem is.

Het maken van Israël als centraal argument speelt in de handen van degenen die proberen anti-Israëlische opvattingen in alles in de VS te injecteren, van keuken tot mode - omdat het Israël als een partijdige kwestie in de VS en in het buitenland versterkt, en ons vermogen limiteert om de brede internationale steun te trekken die we hard nodig hebben. (J. Post / VFI News)

“God, we vragen U om Uw kinderen te beschermen - dat U wijsheid, begrip en vrede inspireert voor iedereen die Uw gezicht zoekt. ' Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Zij leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Zij spreekt rechtuit en is zeker en oprecht. - Jakobus 3:17

Top Saoedische Geestelijke: Joden, Moslims Moeten Hun Krachten Bundelen om Antisemitisme te Bestrijden

De Muslim World League, een door de Saoedi-Arabische regering gefinancierde NGO, is bereid om 'schouder aan schouder' te vechten met joden van over de hele wereld om antisemitisme te verslaan, zei het hoofd van de groep Sheikh Dr. Mohammed Al-Issa dinsdag.

"Wij in de Muslim World League zijn er trots op om schouder aan schouder te staan met onze Joodse broeders en zusters om begrip, respect, liefde en interreligieuze harmonie op te bouwen", zei al-Issa uit Mekka tijdens een virtuele conferentie georganiseerd door de Combat Antisemitismebeweging en de Amerikaanse Sefardische Federatie.

Hij zei dat joden en moslims moeten samenwerken om de banden te herstellen en 'bruggen van dialoog' tussen hun gemeenschappen te creëren. "Terwijl joden en moslims eeuwen samen leefden, zijn we de afgelopen decennia helaas uit elkaar gegroeid", zei al-Issa. "Nu moeten we de bruggen van dialoog en de banden van partnerschap tussen onze gemeenschappen opnieuw opbouwen ... Sinds ik de Muslim World League heb overgenomen, is het mijn missie om de krachten van haat en geweld te bestrijden." (J. Post / VFI News)

Maar, broeders en zusters, in de naam van de Here Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer één van hart en ziel bent—1 Korintiërs 1:10

'God, we vragen u om door te gaan met het bevorderen van vrede binnen de internationale en interreligieuze gemeenschap.'

Netanyahu aan German FM: Stop met het Financieren van Anti-Israëlische Organisaties

Premier Binyamin Netanyahu heeft woensdagavond een ontmoeting gehad met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in Jeruzalem. De twee bespraken onder meer de eis van Israël dat Duitsland stopt met het financieren van anti-Israëlische organisaties die de Joodse staat in diskrediet brengen.

Maas informeerde naar de plannen van de Israëlische regering in het licht van de 'Deal of the Century' van de Trump-regering en haar intenties om de soevereiniteit in Judea en Samaria toe te passen. Hij merkte op dat dit belangrijk was omdat Duitsland binnenkort het voorzitterschap van de Europese Unie (EU) en zijn lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad zal overnemen.

De premier verklaarde dat de veiligheidsbelangen van Israël in elke overeenkomst moeten worden gehandhaafd, inclusief volledige veiligheidscontrole aan de westkant van de Jordaan.

"Elk realistisch plan moet de realiteit van Israëlische nederzettingen op de grond erkennen, en niet de illusie wekken dat mensen uit hun huizen worden verdreven", voegde Netanyahu toe. (VFI News)

Netanyahu zet Zich in Voor Annexatie te Midden van Dreigende EU-sancties

De EU oefent druk uit om sancties op te leggen aan Israël als het doorgaat met haar plan om volgende maand delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas woensdag tegen premier Benjamin Netanyahu.

De eerste hoogwaardigheidsbekleder die Jeruzalem bezocht sinds de oprichting van de nieuwe regering, kwam woensdag aan om te proberen Netanyahu ervan te overtuigen zich terug te trekken uit zijn plan om op 1 juli eenzijdig tot 30 procent van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. .

Naast de druk binnen de EU - Israëls grootste handelspartner - om strafmaatregelen te nemen tegen Israël als het vooruitgang boekt met annexatie, zei Maas dat de staten ook vooruitgang kunnen boeken met de erkenning van een Palestijnse staat.

Netanyahu vertelde Maas dat in elk vredesplan rekening moet worden gehouden met Israëlische nederzettingen. "Elk realistisch plan moet de realiteit van de Israëlische nederzetting in het gebied erkennen en niet de waan koesteren om mensen uit hun huizen te ontwortelen", zei hij. (J. Post / VFI News)

De Palestijnse Autoriteit Weigert Tweede Verzending van Medische Goederen Vanuit de VAE

Voor de tweede keer in een maand heeft de Palestijnse Autoriteit (PA) een vliegtuiglading met medische benodigdheden uit de Verenigde Arabische Emiraten geweigerd om het coronavirus te helpen bestrijden, omdat het eerder met Israël dan met hen werd gecoördineerd, meldde AFP.

"We weigeren het te ontvangen omdat het rechtstreeks werd gecoördineerd tussen Israël en hen (de VAE)", zei Hussein al-Sheikh, de minister van Burgerzaken van de PA.

'We waren geen onderdeel van de coördinatie', voegde hij eraan toe.

De PA is verontwaardigd over het regeerakkoord tussen Netanyahu en minister van Defensie Benny Gantz, waarin staat dat de regering in juli de soevereiniteit over Judea en Samaria kan toepassen.

Als reactie op de verhuizing kondigde PA-voorzitter Mahmoud Abbas onlangs aan dat de PA niet langer gebonden was aan de overeenkomsten die ze met Israël en de VS ondertekende, inclusief de veiligheidscoördinatie met Israël. (VFI News)

Jezus antwoordde: ‘Dat is: “Luister Israël, de Here is onze God, de Here is één. Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht”. En het gebod dat daarna komt, is dit: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet.—Marcus 12:29-31

'God, we vragen U om onze wereldleiders te helpen hun plicht jegens de mensen die ze dienen te onthouden - dat ze in liefde handelen in plaats van in angst.'

Israëlische Wetenschappers Boeken Vooruitgang met Nieuw COVID-19 passief vaccin

Een team van Israëlische onderzoekers van Bar-Ilan University heeft korte aminozuursequenties geïdentificeerd - vaak de 'bouwstenen van het leven' genoemd - die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een vaccin tegen het nieuwe coronavirus en waarvan zij denken dat het de volgende uitbraak kan stoppen.

"Onze studie heeft een reeks potentiële immunodominante epitopen van het SARS-CoV-2-proteoom geïdentificeerd, zodat deze epitopen zowel antilichaam- als celgemedieerde immuunreacties kunnen genereren", legde Dr. Milana Frenkel-Morgenstern, hoofd van de Cancer Genomics en BioComputing of Complex Diseases Lab aan de Azrieli Faculteit Geneeskunde van Bar-Ilan University, uit.

Epitopen, ook bekend als antigene determinanten, zijn het deel van het antigeen dat zich bindt aan een specifieke antigeenreceptor op het oppervlak van B-cellen of T-cellen. Ze zijn in staat een immuunreactie te stimuleren.

Het resultaat: een passief (in tegenstelling tot een actief) vaccin dat zowel cellulaire als humorale immuunreacties bij mensen kan activeren. (VFI News)

"God, we vragen u om degenen die ijverig werken aan levensreddende maatregelen tijdens deze pandemie te blijven zegenen en inspireren - dat het testen van benodigdheden, persoonlijke beschermingsmiddelen en ventilatoren in grotere hoeveelheden beschikbaar blijft en dat er snel een veilig en effectief vaccin komt."

Post pandemisch Israël: een Lange Weg naar Herstel voor Mensen in Nood

Bij Visie voor Israël werken we dag en nacht om aan de behoeften van de meest kwetsbaren onder ons te voldoen. Maar met de ongekende crisis van de wereldwijde pandemie zijn de middelen dunner dan ooit geworden.

En dus vragen wij van Visie voor Israël u, onze beste lezers en donateurs, of u ons zou helpen om te voldoen aan de verzoeken om hulp en financiële hulp die ons uur per dag binnenstromen in onze VFI-kantoren.

Meer dan een miljoen mensen zijn plotseling werkloos geworden en hele gezinnen lijden. We hebben bovennatuurlijke goddelijke voorzieningen nodig. We vragen u ook om de tijd te nemen om de projecten die we blijven ondersteunen en de prestaties die plaatsvinden, te herzien terwijl u Visie voor Israël geeft.

Om onze vele outreach-gebieden te zien, waaronder die voor risicokinderen, hele gezinnen in nood, ouderen, overlevenden van de Holocaust en nog veel meer, gaat u naar https://www.visionforisrael.com/en/outreach.

Klik daar op een van de vier categorieën en bekijk de lijst met projecten waarmee we actief betrokken zijn bij die categorie. Dank u en geef alstublieft nu royaal aan degenen die te midden van noodsituaties in Israël. (VFI News)

Hij keek op en zag hoe de rijken hun gaven in de collectekist gooiden. Er kwam ook een arme weduwe. Zij deed er twee koperen muntjes in. ‘Kijk, ’zei Hij, ‘die arme weduwe heeft meer gegeven dan al de anderen bij elkaar. Want de rijken hebben vanuit hun rijkdom gegeven, maar deze vrouw gaf van haar armoede alles wat nodig was voor haar levensonderhoud.” —Lucas 21:1-4

Israëlische Onderzoekers: Red de Bedreigde Bijbelse Gazelle

'Als de dag zachtjes waait, en de schaduwen vluchten, ga eropuit, mijn geliefden, snel als een gazelle, of een jong hert, voor de heuvels van kruiden!' leest een vers in Hooglied, een krachtige viering van liefde die traditioneel wordt gelezen als een allegorie van de verbinding tussen het volk van Israël en God.

Inderdaad, al duizenden jaren zwerven berggazellen vrij rond in het land, met hun sierlijke slanke lichamen en hun donkere blik die een integraal onderdeel worden van de oude landschappen. Maar Israëlische onderzoekers hebben alarm geslagen over hun voortbestaan en stellen een alomvattend plan voor om hen te beschermen.

Met ongeveer 5.000 gazellen is Israël het laatste bolwerk van de soort gebleven dat ooit algemeen voorkwam in de zogenaamde Levant, inclusief Noord-Irak, Turkije, Syrië, Libanon en Jordanië, volgens een paper gepubliceerd in Oryx - The International Journal of Conservation on Woensdag. (J. Post / VFI News)