Logo
Artikel 1 van 9

Antisemitische Groepen Proberen de Black Lives Matter-beweging te Kapen

- Ik zal jullie een wijsheid geven waar je tegenstanders niet van terug hebben. - Lucas 21:15

De protesten in de VS en de rest van de wereld hebben getracht de brutaliteit van de politie het hoofd te bieden, door de woede onder veel jongeren aan te wakkeren over een verscheidenheid aan systemische problemen. En in veel opzichten zijn de massaprotesten ongekend - net als het hardhandig optreden.

Maar zoals bij elke populaire beweging zijn er gedocumenteerde pogingen om de agenda te kapen - en die lijst bevat groepen die anti-jood en anti-Israël zijn - zelfs blanke supremacisten.

De kwestie waar pro-Israëlische joden in de VS en in het buitenland mee te maken krijgen tijdens de protesten is of ze deze antisemitische stemmen de aandacht mogen laten stelen in de manier waarop de Vrouwenmars of andere groepen werden gekaapt. Omdat de realiteit is dat voor negenennegentig procent van de deelnemers Israël niet het probleem is.

Het maken van Israël als centraal argument speelt in de handen van degenen die proberen anti-Israëlische opvattingen in alles in de VS te injecteren, van keuken tot mode - omdat het Israël als een partijdige kwestie in de VS en in het buitenland versterkt, en ons vermogen limiteert om de brede internationale steun te trekken die we hard nodig hebben. (J. Post / VFI News)

“God, we vragen U om Uw kinderen te beschermen - dat U wijsheid, begrip en vrede inspireert voor iedereen die Uw gezicht zoekt. ' Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Zij leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Zij spreekt rechtuit en is zeker en oprecht. - Jakobus 3:17