Logo

VFI News 29 Oktober, 2021

Iran Breidt Uraniumverrijking op Natanz Bouwterrein uit, Zegt UN Nuclear Watchdog

Iran heeft opnieuw een stap gezet om zijn verrijkingsactiviteiten bij het zuiveren van uranium tot meer dan 20 procent te verhogen, meldde Reuters maandag 25 oktober, daarbij verwijzend naar een rapport van het International Atomic Agency.

De verhuizing in de Iraanse fabriek in Natanz is waarschijnlijk gericht op het opbouwen van kennis van het verfijningsproces, aldus het rapport, aangezien het product van wijzigingen aan centrifuges niet wordt bewaard.

Hoewel Iran uranium al tot 60% verrijkt in Natanz, wordt onderzoek om de verrijkingsmethoden te verbeteren tegengewerkt door westerse mogendheden, omdat het onomkeerbaar is en het vermogen van Iran om uranium van wapenkwaliteit te produceren vergroot.

"Op 25 oktober 2021 heeft het Agentschap geverifieerd dat Iran is begonnen met het toevoeren van (uraniumhexafluoridegas) verrijkt tot 20% U-235 in een enkele IR-6-centrifuge in R&D-lijn 2 bij PFEP", aldus de IAEA in haar rapport.

"Het resulterende product en de reststromen werden opnieuw gecombineerd", merkte het IAEA-rapport op, wat betekent dat het verrijkte uranium niet werd opgeslagen.

Als reactie op de ontwikkelingen zei het IAEA-rapport dat het "de frequentie en intensiteit van zijn veiligheidsactiviteiten zal verhogen" in de Pilot Fuel Enrichment Plant, een bovengrondse faciliteit op de locatie van Natanz.

In een verklaring van het IAEA waarin het rapport wordt uiteengezet, staat dat Iran vorige week had laten weten dat het van plan was veranderingen aan te brengen met tot 20% verrijkt uranium in de opstelling van clusters van kleine tot middelgrote verrijkingscentrifuges in Natanz. Tot dusver zijn die extra machines echter niet gevoed, aldus het IAEA-rapport.

Eerder deze maand zei het hoofd van het Iraanse atoomenergieagentschap dat het land meer dan 120 kilogram 20% verrijkt uranium heeft verrijkt.

Op maandag zei de speciale gezant van de VS voor Iran, Robert Malley, dat de verklaringen van Iran voor het wegblijven van nucleaire besprekingen in Wenen "mager" zijn.

Malley zei dat Washington zich steeds meer zorgen maakt dat Iran ervoor zal kiezen om de hervatting van de nucleaire besprekingen te blijven uitstellen of terug te komen op de onderhandelingen met onrealistische eisen. De VS intensiveren "in de komende dagen en weken" hun diplomatie en overleggen met bondgenoten over stappen als Iran dat pad kiest, aldus Malley.

Hoewel de voorkeur uitgaat naar het vinden van een diplomatieke oplossing, herhaalde Malley dat de VS "andere instrumenten" zullen gebruiken om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft als de besprekingen in Wenen mislukken. (TOI / VFI-nieuws)

“God, we vragen u door te gaan met het beschermen van Israël en Uw volk tegen nucleaire oorlogvoering en vernietiging.”

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te geven over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig vindt voor voorbede.

Cyberaanval Iran, 4.300 Benzinestations Verstoord

Ongeveer 4.300 benzinestations in heel Iran werden uitgeschakeld door een cyberaanval op dinsdag 26 oktober, die duurde tot woensdag 27 oktober, toen de distributie van benzine weer normaal werd.

De Iraanse president Ebrahim Raisi verklaarde dat de cyberaanval bedoeld was om wanorde te veroorzaken, en verklaarde dat "er serieuze paraatheid moet zijn op het gebied van cyberoorlog en aanverwante instanties mogen de vijand niet toestaan hun onheilspellende doelen te volgen om problemen te creëren."

De cyberaanval verstoorde de verkoop van zwaar gesubsidieerde benzine in de Islamitische Republiek, waarvan Raisi woensdag zei dat het bedoeld was om "wanorde en ontwrichting" te veroorzaken.

De details van de aanval en de bron worden onderzocht, zei Abul-Hassan Firouzabadi, secretaris van de Hoge Raad voor het reguleren van de virtuele ruimte.

Hoewel de oorsprong van de aanvallen onbekend is, hebben sommigen gespeculeerd dat deze werden veroorzaakt door de VS, Israël of lokale Iraanse antiregimegroepen.

Het ministerie van Olie zei dat alleen de verkoop met smartcards die voor goedkopere, gerantsoeneerde benzine werden gebruikt, werd verstoord. (JPost / VFI News)

Islamitische Staat in Afghanistan kan de VS Binnen Zes Maanden Aanvallen

De Amerikaanse inlichtingengemeenschap heeft geoordeeld dat de Islamitische Staat in Afghanistan de mogelijkheid zou kunnen hebben om de Verenigde Staten in slechts zes maanden aan te vallen, en is van plan dit te doen, vertelde een hoge functionaris van het Pentagon op dinsdag 26 oktober aan het Congres.

De opmerkingen van Colin Kahl, staatssecretaris van Defensie voor Beleid, zijn de laatste herinnering dat Afghanistan nog steeds ernstige zorgen kan vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, zelfs nadat het in augustus zijn twee decennia oude oorlog met een nederlaag had beëindigd.

De Taliban, die de oorlog hebben gewonnen, zijn vijanden van de Islamitische Staat en hebben hun pogingen om de wet en orde op te leggen na de terugtrekking van de VS verijdeld door zelfmoordaanslagen en andere aanslagen die door de Islamitische Staat zijn opgeëist.

Het gaat onder meer om bomaanslagen op de sjiitische minderheidssekte en zelfs een onthoofding door de Islamitische Staat van een lid van een Taliban-militie in de oostelijke stad Jalalabad.

In een getuigenis voor het senaatscomité voor gewapende diensten zei Kahl dat het nog steeds onduidelijk is of de Taliban in staat is om de Islamitische Staat effectief te bestrijden na de terugtrekking van de VS in augustus. De Verenigde Staten vochten tegen de Taliban en tegen opvallende groepen als Islamitische Staat en Al Qaida.

"Het is onze inschatting dat de Taliban en ISIS-K doodsvijanden zijn. Dus de Taliban is zeer gemotiveerd om achter ISIS-K aan te gaan. Hun vermogen om dit te doen, denk ik, moet worden vastgesteld," zei Kahl, met behulp van een acroniem voor Islamitische Staat in Afghanistan.

Kahl schatte dat Islamitische Staat een "kader van een paar duizend" strijders had.

Waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi van de nieuwe Taliban-regering heeft gezegd dat de dreiging van militanten van de Islamitische Staat zal worden aangepakt. Hij zei ook dat Afghanistan geen basis zou worden voor aanvallen op andere landen.

Kahl suggereerde dat Al-Qaeda in Afghanistan een complexer probleem vormt, gezien de banden met de Taliban. Het waren die banden die de aanleiding vormden voor de Amerikaanse militaire interventie in Afghanistan in 2001 na de aanslagen van 11 september door Al Qaida op New York en Washington. De Taliban hadden al-Qaeda-leiders gehuisvest.

Kahl zei dat het al-Qaeda "een jaar of twee" kan kosten om het vermogen te herstellen om buiten Afghanistan aanvallen op de Verenigde Staten uit te voeren. (JPost / VFI News)

“Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is.” - Mattheüs 24:6

Iran Biedt Aan om met Europeanen te Praten Over Herstarten Nucleaire Onderhandelingen

Iran heeft formeel voorgesteld aan de drie Europese landen die een historische nucleaire deal uit 2015 hebben ondertekend, dat ze besprekingen zullen houden over een terugkeer naar onderhandelingen die gericht zijn op het redden van het ontrafelende pact, meldde het staatsbedrijf Press TV-outlet woensdag 27 oktober.

Het voorstel komt omdat de Verenigde Staten hebben gezegd dat hun geduld opraakt met de excuses van de Islamitische Republiek om niet direct terug te keren naar vastgelopen door de Europese Unie gesponsorde gesprekken in Wenen om de deal nieuw leven in te blazen, bekend als het gezamenlijke alomvattende actieplan.

Onder verwijzing naar een anonieme bron die bekend is met de ontwikkelingen, zei Press TV dat Iran Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland had verteld dat het bereid was hun vertegenwoordigers te ontmoeten, hetzij in hun eigen hoofdsteden of in Teheran. Het doel van de gesprekken zou zijn om de herstart van de onderhandelingen in Wenen over het nieuw leven inblazen van het JCPOA te bespreken, aldus het rapport.

Tot dusver is er geen reactie op het aanbod gekomen, merkte de bron op, en verwierp een dinsdag 26 oktober, Wall Street Journal-rapport dat zei dat Iran een verzoek van die landen om besprekingen te houden had afgewezen.

De Iraanse toponderhandelaar, onderminister van Buitenlandse Zaken, Ali Bagheri, is in Brussel voor afzonderlijke besprekingen met de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Europese Unie Enrique Mora. In een poging om tijd te besparen, vertelden Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland aan Bagheri dat ze bereid waren vertegenwoordigers te sturen om deel te nemen aan de vergaderingen met Mora. WSJ-verslaggever Laurence Norman tweette dinsdag dat Bagheri het idee had afgewezen.

"Dit ziet eruit als tijdverspilling, ook al probeert Iran [een] beeld van betrokkenheid te creëren", tweette Norman.

Op maandag 25 oktober zei Robert Malley, speciaal gezant van de VS voor Iran, dat de verklaringen van Iran voor het wegblijven van nucleaire besprekingen in Wenen "dun" waren.

Malley noemde de acties van Iran "in tegenspraak met of inconsistent met wat zij beweren te zijn om terug te keren naar de JCPOA", terwijl hij zei dat de VS klaar was om zich aan te passen aan een realiteit waarin Iran niet terugkeert naar de nucleaire deal.

De VS, China, Rusland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië sloten in 2015 het JCPOA-akkoord in Wenen met Iran over zijn nucleaire programma onder president Obama.

De nucleaire deal begon in 2018 uit elkaar te vallen toen de regering van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump zich terugtrok en de sancties herstelde. Iran begon op zijn beurt weer zijn nucleaire activiteiten op te voeren, met name de verrijking van uranium, waardoor het dichter bij de drempel komt om een bom te maken.

Alle dialoog is vastgelopen sinds de zesde gespreksronde in juni, toen de ultraconservatieve Ebrahim Raisi de presidentsverkiezingen in Iran won.

Hoewel de voorkeur uitgaat naar het vinden van een diplomatieke oplossing, herhaalde Malley dat de VS "andere instrumenten" zouden gebruiken om Iran ervan te weerhouden kernwapens te verwerven als de besprekingen in Wenen mislukken. (TOI / VFI-nieuws)

"God, we vragen dat U Iran helpt om de rede te zien en Uw volk te beschermen tegen de dreiging van een nucleaire oorlogvoering."

Roots & Reflections

Ver buiten de krantenkoppen en diep in het land van Israël, zijn er rijkere verhalen te vertellen. Verhalen over het ware Israël van vandaag - een complexe, levendige, moderne en toch zeer traditionele plaats waar Joden en Arabieren al drieduizend jaar als buren samenleven. Roots & Reflections bied je een stukje leven zoals het nu is in Israël - een land waar de meest dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van de wereld zich hebben afgespeeld.

https://www.youtube.com/c/RootsReflections/featured

Acht Rovers in Israël Zoeken Naar Goud en Worden Betrapt in Kuil

Archeologisch bewijs suggereert dat de site van Be'er Kalech in het zuiden van Israël millennia in gebruik was, van de bronstijd (3300-1200 v.Chr.) tot de Ottomaanse overheersing, die slechts een eeuw geleden eindigde. Be'er Kalech beschikt onder andere over oude waterreservoirs, graven en uitgehouwen grotten die werden gebruikt voor het fokken van tortelduiven en duiven, die zowel voedsel als kunstmest aan de bevolking leverden.

Tijdens het weekend werd een groep van acht overvallers betrapt door IAA-inspecteurs terwijl ze aan het graven waren in een oude put op de locatie. Zes van hen waren actief aan het graven en nog eens twee observeerden het werk.

De verdachten, die voor ondervraging en aanklacht zijn overgebracht naar een politiebureau, zijn inwoners van de bedoeïenenstad Tel Sheva. Het beroven of beschadigen van antiquiteiten in Israël is een strafbaar feit waarop een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar staat.

"Helaas zijn sommige inwoners van het zuiden geneigd te geloven in 'legenden' over goudvoorraden uit het Ottomaanse tijdperk die in de zuidelijke regio bestaan", zegt Amir Ganor, directeur van de IAA Robbery Prevention Unit. "Wij van de IAA hebben een groeiende trend vastgesteld waarbij squadrons van antiquiteitenrovers naar archeologische vindplaatsen gaan die zijn uitgerust met opgravingsgereedschap, op zoek gaan naar verborgen tekens in het gebied en diepe kuilen graven terwijl ze het erfgoed van ons allemaal schaden."

Volgens Ganor moedigen soms bekende sjeiks in de bedoeïenensector de activiteit aan.

“De sjeik wordt verondersteld te helpen het goud te lokaliseren en te vechten tegen de ‘demon’ die de schat in de diepten van de aarde bewaakt,” zei hij. “Vorige maand werd een beroemde sjeik samen met andere verdachten betrapt in een gracht in Nahal Hagav. (JPost / VFI-nieuws)

Wie een dief, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen ui de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft. - Efeziërs 4:28

2,5 Miljoen Christenen Bezochten Israël in 2019. Zullen ze Terugkeren na COVID?

Donna Jollay heeft sinds het begin van de COVID-19-crisis $ 3 miljoen en duizenden klanten verloren.

"We bereiken een breekpunt", vertelde de eigenaar van Jerusalem Tours International aan The Jerusalem Post.

Jollay kocht haar bedrijf, dat gespecialiseerd is in christelijk toerisme, zes maanden voor het begin van de pandemie. Ze zei dat ze ten minste zes groepen heeft die ze sinds maart 2020 vijf keer heeft verplaatst.

"We zien dat mensen de hoop verliezen", zei ze. “Ze geven het op. Je kunt maar zo lang worden afgewezen door degene van wie je houdt, totdat je zegt dat het niet de bedoeling is."

Vóór de COVID-19-crisis overspoelden christelijke bezoekers Israël om de plaatsen te bezoeken waarover ze in de Bijbel lezen, contact te maken met hun geschiedenis en een glimp op te vangen van de toekomst – wanneer de meesten geloven dat Jezus zal terugkeren en een messiaans tijdperk zal inluiden dat begint in de Heilige Land.

Maar sinds de pandemie is al het toerisme – inclusief het christelijke toerisme – volledig opgedroogd.

Premier Naftali Bennett en de ministeries van Volksgezondheid en Toerisme keurden op donderdag 21 oktober een plan goed om gevaccineerde en herstelde toeristen het land toe te laten vanaf 1 november, ondanks een onthulling dat ten minste een handvol gevallen van de nieuwe AY4.2-variant de afgelopen dagen Israël zijn binnengekomen. Maar zelfs als de regering het plan goedkeurt om de poorten van Ben-Gurion Airport opnieuw te openen voor individuele reizigers, is het onduidelijk of christenen, die vroeger het grootste percentage jaarlijkse toeristen voor hun rekening namen, zullen terugkeren zoals touroperators zeker hoop.

Ter perspectief: vóór COVID had Israël 4,5 miljoen toeristen per jaar bereikt, van wie 2,5 miljoen of 55% christenen waren, volgens gegevens die eind 2019 door het Ministerie van Toerisme zijn vrijgegeven.

De meerderheid (84%) bezocht Jeruzalem en 65% Tel Aviv, evenals vele heilige plaatsen in heel Israël, van de rivier de Jordaan tot de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever die ze het "Bijbelse hartland" noemen - de thuisbasis van het oude Silo, de stad van de Tabernakel , bijvoorbeeld.

In mei 2021, toen Israël voor het eerst een proefprogramma lanceerde om kleine groepen gevaccineerde toeristen binnen te laten, was de eerste die in het land landde een groep van 12 christenen onder leiding van Tom Zelt van de Prince of Peace Church in Fremon, Californië. De reizigers waren studenten van het Concordia Seminary in Missouri en bezochten ze als onderdeel van hun studieprogramma.

Maar ze waren er maar met heel weinig, aangezien de Israëlische reisregels voor het coronavirus de overgrote meerderheid van de bezoekers op afstand hebben gehouden. De regering beloofde in juni, juli en opnieuw deze maand om het land open te stellen voor individuele toeristen, maar tot donderdag was er geen formele aankondiging gedaan. En in de release van het kabinet van de premier werd al benadrukt dat het plan "zou worden aangepast aan de ontwikkelingen en de ontdekking van nieuwe varianten."

Bij evangelische christenen is de situatie nog ingewikkelder.

Volgens gegevens van het Pew Research Center hebben evangelische mensen de minste kans om te worden gevaccineerd van enige andere christelijke groepering in de Verenigde Staten.

Slechts 57% van de blanke evangelische protestanten heeft ten minste één dosis van het vaccin gekregen, meldde Pew eerder deze maand, vergeleken met 82% van de katholieke volwassenen, 73% van de blanke niet-evangelische en 70% van de zwarte protestanten.

Christenen zijn vaak de mensen geweest die Israël komen steunen in de moeilijkste tijden. Ze kwamen solidair opdagen tijdens de Tweede Intifada en zijn het land binnengevlogen en naar het zuiden afgereisd om contact te leggen met hun Israëlische broeders en zusters tijdens oorlogen met Hamas.

"Ze zijn bereid om zichzelf en hun leven af te leggen om Israël te steunen", zei Jollay. “Het is een zeer moeilijke en trieste situatie voor de evangelische om te begrijpen: waarom houdt Israël geen rekening met hen als ze de grootste supporters zijn, als ze komen als er niemand anders komt?” (JPost / VFI-nieuws)

"God, we vragen U om Israël te beschermen tegen het Coronavirus en reizigers toe te staan de prachtige cultuur en het geloof van Uw volk te komen ervaren."

Eerste Openbare Israëlische Vlucht Landt in Saoedi-Arabië

Een Israëlische privéjet is dinsdagochtend 26 oktober geland in Riyad, Saoedi-Arabië, volgens KAN-nieuws, wat de eerste keer is dat een openbare vlucht vanuit Israël ooit is geland in het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

Het nieuws komt slechts een dag nadat de eerste vlucht uit Saoedi-Arabië in Israël landde, toen maandagavond 25 oktober een Emirati 737 Royal Jet landde op de luchthaven van Ben-Gurion.

Dit is het nieuwste onder de verbetering van de regionale banden voor Israël: overeenkomsten om de banden met vier landen te normaliseren - de VAE, Bahrein, Marokko en Soedan - zijn gerealiseerd sinds de Abraham-akkoorden van 2020.

Hoewel er geen commerciële vluchten meer zijn tussen Saoedi-Arabië en Israël, aangezien de twee staten geen officiële betrekkingen hebben, zijn de vluchten een aanzienlijke vooruitgang in de Saoedi-Israëlische betrekkingen, aangezien beide landen vorig jaar eindelijk hun luchtruim voor elkaar openden.

Omringd door naties die in het verleden met Israël in botsing zijn gekomen, is gratis vliegreizen niet iets dat in Israël als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Naast de normalisering van de banden met Bahrein, Soedan, Marokko en de VAE in 2020, werden luchtruimen geopend voor Israëlische vluchten, samen met aankondigingen van rechtstreekse vluchten naar Dubai, Marokko en Bahrein. (JPost/VFI-nieuws)

“Het is goed om te doen wat de Here van u vraagt: ‘Heb uw naaste net zo lief als uzelf.’ – Jakobus 2:8

3 Joodse Honkbalspelers Kunnen de World Series 2021 Maken of Breken

De World Series staat voor de deur en er zijn waarschijnlijk meer Joodse spelers in de editie van dit jaar dan in de laatste decennia.

De American League-kampioen Houston Astros, die vorige week de Boston Red Sox van Chaim Bloom verdreef, heeft sterspeler Alex Bregman. De National League-kampioen Atlanta Braves beschikt over een indrukwekkend duo Joodse spelers: werper Max Fried en buitenvelder Joc Pederson.

(De Astros hadden de Joodse reservevanger Garrett Stubbs niet in hun selectie opgenomen. Als Stubbs was toegevoegd, zou dit waarschijnlijk de meest Joodse World Series ooit zijn.)

Voor Bregman en Pederson is het een rematch van de beruchte World Series 2017, toen Bregman's Astros het voormalige team van Pederson, de Los Angeles Dodgers, versloeg terwijl ze illegale bordsteltechnieken gebruikten die leidden tot spraakmakende schorsingen. Pederson sloeg drie homeruns tijdens de serie en Bregman voegde er zelf twee toe.

Hardcore Joodse honkbalfans herinneren zich misschien de 1959 World Series, een match-up tussen de Dodgers en de Chicago White Sox, waar ook drie Joodse spelers bij waren: LA's pitching-roster pochte de legendarische Sandy Koufax en de meest waardevolle speler van de serie, Larry Sherry, terwijl Chicago werper Barry Latman had, hoewel hij niet in de serie verscheen (slechts drie jaar later zou hij echter een All-Star worden genoemd).

Maar dankzij het joodse talent belooft de serie van dit jaar net zoveel gedenkwaardige joodse momenten te bevatten. Hier is een Joodse gids voor de herfstklassieker van 2021. (JPost/ VFI News)

“De gaven die God ons heeft gegeven zijn verschillend.” - Romans 12:6

De suggesties, meningen en schriftverwijzingen van VvI Nieuws-schrijvers en redacteuren zijn gebaseerd op de beste ontvangen informatie.

Meer zien van VFI? Volg ons op facebook! Onze officiële Facebook-naam is Vision for Israel. Volg ons daar en klik op "Vind ik leuk" als je ons leuk vindt.