Logo
Artykuł 4 z 11

David Kaschdan zdobywa nagrodę Shawa

Nagroda ta za rok 2020 w dziedzinie matematyki podzielili między siebie Prof. Alexander Beilinson z Uniwersytetu Chicago i David Kaschdan profesor matematyki Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie. Docenieni zostali za niezwykły wkład na temat teorii prezentacji oraz innych dziedzin matematyki, jak można było przeczytać na stronach rezydującej w Hongkongu organizacji. To pierwszy raz kiedy nagroda przedsiębiorcy medialnego Sir Run Runashaw powołana w 2001 roku przypadła Izraelczykowi, Nagroda w wysokości około 1 miliona Euro przypada osobom które miały decydujący wpływ w dziedzinach astronomii, nauk biologicznych, medycynie i matematyce. (VFI News)