Logo
Artykuł 2 z 11

Koszerne mięso dla Żydów w Dubaju

Niedawno trafiła do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) specjalna przesyłka, punktualnie na święto tygodni. Koszerne mięso przeznaczone było dla małej żydowskiej gminy. Dla państwowej żydowskiej stacji TV jeden z członków powiedział, że mięsa starczy na 6 tygodni, a z samym państwem Izrael nie ma nic wspólnego. W ostatnich latach pojawiały się informacje, że nowa koszerna firma cateringowa otworzyła się także w ZEA, a nie ma swojej ofercie ani produktów mlecznych, ani mięsnych, bo wtedy jeszcze nie można było sprowadzać koszernego mięsa. Gmina jest wdzięczna Żydom, którzy przyczynili się do zmiany tej sytuacji. (VFI News) 1. Koryntian 10,31