Logo
Artykuł 3 z 11

Trump chce otwarcia gmin

W USA kościoły będą otwarte także w Zielone Święta, bo prezydent Trump zakwalifikował je jako istotne dla dobrostanu kraju. Także biznes musi się otwierać, by uniknąć gorszych skutków gospodarczych. Nabożeństwa on line są miłe, ale nie zastąpią wspólnego spotkania członków ze swoimi kochanymi przyjaciółmi. ­­­ (VFI News)

Proszę módlcie się zgodnie z Pismem świętym: „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.” I przysłów 11,14: „Gdy brak dobrych rządów, ginie cały naród, ocalenie zaś tam, gdzie mądre rady.”