Logo
Artykuł 6 z 7

Znaleziono gwóźdź, być może używany przy krzyżowaniu Jezusa

Na fragmentach gwoździa znalezionego jak się przypuszcza przy krzyżowaniu Jezusa znajdują się kawałki drewna i odpryski kości. Fragmenty zostały odkryte w 1990 roku przy grobowcu Kajfasza; najwyższy kapłan wspomniany jest w Nowym Testamencie jako ten, który zaangażowany był w intrygę przeciw Jezusowi. Przed 30 laty eksperci odrzucali taką możliwość i zaprzeczali autentyczności gwoździa znalezionego przez reżysera Simcha Jacobovici twierdząc, że to nie mógł być oryginalny artefakt. W ostatnim tygodniu odkrył geolog Aryeh Shimro który był obecny przy odkryciu tych fragmentów, twierdził że pochodzą one z ukrzyżowania i są takie same jak odkryte już poprzednio. „To wspaniałe¬, że odkryliśmy i sfotografowali kawałki kości. Widzimy, że mogliśmy dokonać wielkiego orkrycia: kości te i drewno pocjodziły z ukrzyżowania” – powiedział Shimron. (Jerusalem Post, VFI News)