Logo
Artykuł 9 z 10

Błogosław Izrael w kryzysie

My z Wuzji dla Izraela znów zwracamy się do was, naszych wietnych czytelników i darczyńców. My pracujemy dzień i noc by zaradzić potrzebom. Pomóżcie Izrraelowi w tych trudnych dniach. Nie było jecze takiego czasu jak ten i dlategio porosimy o datki. Ponad 1 milion pracowików  z branży turystycznj nie ma dochodów. Potrzebujemy żpilnie bożego zaopatrzrnia by sfinasować humanitarme projekty. Spis tych projektów znajdzecie tu:: https://www.visionforisrael.com/pl/projekte.

Wir danken euch von ganzem Herzen, dass ihr Israel auch jetzt großzügig zur Seite steht. „Weinte ich denn nicht über den, der harte Tage hatte? War meine Seele nicht um den Dürftigen bekümmert?“ – Hiob 30,25 , 1. Korinther 15,58