Logo
Artykuł 6 z 11

Iran chce Izraelczyków za granicą uczynić tarczą

Urząd antyterrorystyczny z centralą kwestii bezpieczeństwa opublikował 5.04.2021 najważniejsze punkty o tym jakie niebezpieczeństwa czyhają na Żydów za granicami. Oczekuje się, że w tym roku podróżować będzie dużo więcej Izraelczyków, jest mniej zachorowań i też więcej ludzi się szczepi. W ostatnim tygodniu Iran groził, że weźmie Żydów na cel. W styczniu znaleziono pocisk w pobliżu ambasady Izraela w New Delhi. Indie w końcu doszły do wniosku, że za ładunkiem stoi Iran. (INN, VfI News)

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.“ – Josua 1,9