Logo
Artykuł 3 z 11

Kneset odrzuca nadzór elektroniczny osób z koronawirusem prowadzony przez Shin Bet

Komisja Knesetu do spraw zagranicznych i obrony odrzuciła wniosek rządu o przedłużenie nadzoru 4 głosami do 3. Jak długo rząd nie poda dokładnych kryteriów oraz czasu nadzoru i dlaczego chce go przedłużyć to ten projekt z wtorku zostanie zamrożony na nieokreślony czas. Ilość zarażonych spadła z ponad 10.000 do poniżej 1.000. To znaczy opinia komisji bardziej zbliżyła się do pomysłu rządu i ustawa nie będzie przedłużona, mimo głośnych, choć mniejszościowych głosów sprzeciwu. (Jerusalem Post, VFI News)

Dziękujemy za wasze wierne modlitwy o uzdrowienie całej Ziemi Świętej.