Logo
Artykuł 1 z 7

Chrześcijanie i muzułmanie zmazali antyżydowskie napisy na żydowskim cmentarzu

Krótko po odkryciu nazistowskich napisów na żydowskim cmentarzu w Argentynie, wierzący chcieli zrobić więcej niż tylko zamalować te napisy. Wierni z miejscowości z żydowskiej gminy w Santa Fe (480 km od Buenos Aires) zorganizowali 1.10 spotkanie z przedstawicielami różnych wyznań. Razem z ewangelickimi chrześcijanami. Katolikami, muzułmanami i innymi zamalowali swastyki w tym jedną w pobliżu ofiar Holokaustu jak było widać na wideo z tego miejsca, były też komentarze. (INN, VFI News)

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela Ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. – Jana 3,34-35

„Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość. “ – 1. Koryntian 13,13