Logo
Artykuł 6 z 10

„Moich słów o Izraelu nie cofnę.

– Minister sprawiedliwości Afryki Południowej Mogoeng stoi w ogniu krytyki, ponieważ zarzuca rządzącej partii ANC jednostronność w konflikcie izraelsko-arabskim. Mogoeng zgodził się poprowadzić modlitwę na konferencji organizacji „Uzdrowienie narodów Afryki”. Uważa on, że bardziej wyważona pozycja może być bardziej skuteczna w procesie pokojowym. Jako chrześcijanin wierzy on, że ten który przeklina Izrael sam będzie przeklęty przez Boga. (Jerusalem Post, VFI News)

Módlcie się o błogosławieństwo, siłę, wsparcie i zachęcenie dla tych wszystkich, którzy szukają sprawiedliwości Bożej i pokoju, zwłaszcza kiedy kwestia pokoju jest sporna. „I będą błogosławił tych co ciebie błogosławią, a kto przeklina sam będzie przeklęty”. – 1. Mojż. 12,3; Mateusz 5,9