Logo
Artykuł 5 z 10

Rekordowy deficyt w Izraelu

Obecnie Izrael walczy z największym deficytem w swojej historii. Obecnie wynosi on 14,9 miliarda Euro. W czerwcu 2020 wynosił on 5,6 miliarda Euro. Powodem tak wysokich wydatków są koszty leczenia ludzi z pandemii i lockdown, oraz z drugiej strony zmniejszenie wpływów z podatków. Sześć miesięcy przed końcem roku Izrael nadal nie ma ułożonego budżetu (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się o mądrość dla rządu. – Mateusz 12,22-28