Logo
Artykuł 2 z 9

Chanuka 2020

W czasie świętą świateł od 10. do 18.12.2020 zapalają Żydzi każdego dnia jedną świecę więcej. Módlmy się, żeby Izrael był światłem świata, w którym tak wielu ludzi żyje w ciemności i żeby ludzie w Ziemi świętej rozpoznali Go jako zbawienie świata. Módlcie się o otwarte oczy i uszy i serca na objawienie miłości Mesjasza. Oby ludzie Izraela i ci którzy tam mieszkają w tym miesiącu doznali głębokiej miłości Bożej błogosławieństwa Bożego i byli błogosławieni poprzez Boży pokój, radość i cuda.

„To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! – Jeremiasz 31,7