Logo
Artykuł 4 z 9

Pracownicy z Judei i Samarii podczas wjazdu muszą wykonać test Covid-19

Z powodu rozszerzania się koronawirusa na Zachodnim Brzegu Jordanu i tu oraz w Izraelu zmarło wiele osób, minister obrony odpowiedzialny za arabskich robotników zaproponował, żeby podczas przekraczania granicy z Izraelem pracownicy ci poddali się testowi. Oświadczył to rzecznik jednostek koordynujących aktywności rządowych na tych terenach (COGAT) oświadczył 09.12.2020. Osobom, które odmówią wykonania testu wjazd do pracy na teren Izraela nie będzie możliwy. Urzędy nie mogą powiedzieć, ile osób zmarło z powodu braków personelu ale też z powodu fałszowania dokumentów, które pojawiły są też na terenie Izraela. (Jerusalem Post, VFI News) Proszą módlcie się o koniec pandemii, uzdrowienie i odnowienie.

„W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam”. Joel 2,25a i Jana 10,10, Marek 11,22-24 i Mateusz 9,29