Logo
Artykuł 3 z 9

Tysiące Izraelczyków z powodu pandemii wpadło w ubóstwo

Około 268.000 rodzin z powodu koronawirusa żyje w ekstremalnej biedzie. Wynika tak z raportu instytutu statystycznego (ERI). Obecnie w biedzie żyje 29,3 %; to jest 850.000 rodzin. Powodem jest wirus. Według tych studiów klasa średnia skurczyła się o 15,5% Więcej niż połowa badanych stwierdziła, że finansowo ucierpiała w znacznym stopniu. Tylko 23% gospodarstw domowych podało, że ich sytuacja finansowa jest „standardowa” lub ponadstandardowa. Przed pandemią było to 45%. Jerusalem Post, VFI News)

„Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik.– 3. Mojż. 25,35