Logo
Artykuł 8 z 10

Przywódczyni izraelskiej dynastii zmarła wieku 103 lat

Ruth Dayan, matka słynnej izraelskiej rodziny zmarła 5.02.2021, miesiąc przed swoimi 104 urodzinami. Jej historia jest ściśle związana z nie tylko z nowoczesną historią Izraela, ale i z wędrówkami Żydów, którzy wreszcie mogli wrócić do kraju przodków. Urodziła się w marcu 1917 roku w końcu tureckiego panowania. Była córką rosyjskich imigrantów Racheli i Zvi Schwartza, urodziła się w Haifie. Dayan przeżyła okres brytyjskiego panowania utworzenia nowożytnego państwa Izrael, wszystkie wojny liczne próby unormowania stosunków z Arabami. (Jerusalem Post, VFI News)

„Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował.“ – Izajasz 46,4