Logo
Artykuł 6 z 8

W roku 2019 antysemityzm w USA wzrósł

Od roku 1979 kiedy zaczęto notować przypadki antysemityzmu w USA nigdy nie było tyle przypadków jak w roku 2019. Zameldowano 2.107 aktów uszkodzenia ciała, wandalizmu lub molestowania. Według opublikowanego we wtorek 12.05.2020 raportu Ligii Przeciw Zniesławieniu (ADL) audyt opublikowany za rok 2019 dotyczący antysemickich aktów nastąpił wzrost o 12% przypadków na tle, a przypadków naruszenia ciała było więcej o 56%. Pięć przypadków śmierci odnotowano w antysemickich napadach. Kolejnych 91 osób doznało fizycznej przemocy. Akty antysemickich napaści meldowane były we wszystkich 48 Stanach (oprócz Alaski), oraz w Waszyngtonie D.C. Ponad połowa przypadków dotyczyła dzielnic New York City, w samym Brooklynie 25. Duży wzrost spowodowały takie przypadki jak napad na synagogę Kalifornii, żydowski supermarket w New Jersey i mieszkanie rabina w Nowym Jorku, jak zameldowała liga (ADL). (VFI News)

„Niech się zmieszają i wszyscy razem zawstydzą, co się cieszą z moich nieszczęść; niech się okryją wstydem i wzgardą, którzy przeciwko mnie się podnoszą. A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą, i mówią zawsze: Wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi!“ – Psalm 35,26-27