Logo
Artykuł 5 z 9

Izrael odpowuiada IStGH: „nie macie nad nami żadnej władzy sądowej.“

Izrael NIE będzie współpracował z Międzynarodowym Trybunałem karnym (IStGH) w związku z rzekomymi zbrodniami wojennymi, jak zdecydował minister sprawiedliwości. Izrael nie będzie współpracował Trybunałem Karnym z powodu rzekomych zbrodni wojennych. W swoim piśmie do Trybunału w Hadze czytamy, że sąd nie ma żadnej mocy sprawczej wobec Izraela a on odrzuca wszystkie oskarżenia. Kraj żydowski nie jest częścią IStGH i nie posiada żadnych procedur dla współpracy i nie wiadomo czy Kneset w ogóle odpowie. (Jerusalem Post, VFI News)

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem?“ – Micheasz 6,8