Logo
Artykuł 1 z 8

Pełne Jezioro Genezaret: obfite wody nadzieją – Jezioro ma kilka nazw

„Dzięki Jego wiedzy z głębin tryskają strumienie i rosa spada z obłoków. Gdy będziesz szedł na spoczynek, nic cię nie przerazi, położysz się i będziesz spał spokojnie. Treny 3,22, 24

Kinnereth, Jezioro Tyberiadzkie, Morze Galilejskie, po polsku zwykle Jezioro Galilejskie. W Biblii wymienione jest w 4 Księdze Mojżeszowej 34,11 i w Jozuego 19,35. Według opowiadań chrześcijańskich w jego pobliżu miały miejsce najważniejsze zdarzenia z życia i służby Jeszui. * W końcu jezioro Galilejskie po wielu latach suszy i niezwykle wielkich opadach zimą jest pierwszy raz od dziesięciolecia – pełne. Na początku tego tygodnia znowu mocno padało a urząd wodny podał, że jezioro jest pełne bijąc rekord z 2004 roku. Jezioro znajduje się w północnym Izraelu i jest najniżej położonym zbiornikiem słodkiej wody pitnej, dokładnie rzecz biorąc 210 metrów poniżej poziomu morza. Całe lata niskie opady stwarzały dla Izraela spore wyzwanie. Nie jest to obecnie tak krytycznie ważne dzięki technologii odsalania wody, która pozwala pozyskiwać zasoby wcześniej niedostępne, mianowicie woda morska, która w dużym stopniu uzupełnia ubogie zasoby wody słodkiej. Większość Izraelczyków cieszy się z podwyższenia poziomu wody w Jeziorze Galilejskim. Jezioro odgrywa bowiem sporą rolę nie tylko hydrologiczną, ale i kulturalną, i religijną. Jezioro odgrywa centralną rolę wżyciu Izraela także w związku z narodową tożsamością, powiedział Avner Adin przewodniczący centralnego komitetu narodowego instytutu w urzędzie miar i wag. (VFI News)

„On niebo okrywa chmurami, deszcz przygotowuje dla ziemi; sprawia, że góry wypuszczają trawę i zioła, by ludziom służyły; On daje pokarm bydłu, pisklętom kruka to, o co wołają.“ – Psalm 147,8-9