Logo
Artykuł 2 z 8

Biblijne miejsce Ziklag

Ziklag wspominane jest w Biblii wielokrotnie, najbardziej znanym miejscem jest 1 Księga Samuela, kiedy Dawid ścigany przez Króla Saula w młodych latach szukał azylu o króla Filistyńczyków[MN1] [MN2] w Ajszysz. Wtedy Dawid dostał w prezencie miasto Ziklag jako wasalne i zależne od króla filistyńskiego. Miasto to było obronne i służyło Dawidowi podczas bitew z Amaleklitami, Hirsizami i Geszuritami. Według 1 Księgi Samuela miasto zostało zniszczone a ludność wybita lub poddana do niewoli. Kiedy Saul został zabity w walce z Filistyńczykami, Dawid opuścił Ziglag i przeniósł się do Hebronu gdzie ukoronowany został na króla w Izraelu. Już od dawna Tel a-Sharia na pustyni Negew uważane jest za miejsce, gdzie mogą znajdować się Ziglag. (Jerusalem Post, VFI News)

„ A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag, zdobyli Syklag i puścili je z dymem.“ – 1. Samueal 30,1