Logo
Artykuł 9 z 11

Pierwsza kobieta jako duchowa przywódczyni w ortodoksyjnej Synagodze

Schirat Tamar w Efracie mianowała na swoją przywódczynię rabinkę Schira Marili Mirvis jako autorytet prawa żydowskiego. To jest pierwsza kobieta, która w dzisiejszym Izraelu odgrywa tę rolę. Dotąd nie było kobiety, który by bez męskiego wsparcia ortodoksyjnego rabina samodzielnie prowadziłaby synagogę. (Jerusalem Post, VFI News)

„W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lappidota. Siadywała ona pod palmą Debory, pomiędzy Ramą a Betelem na pogórzu efraimskim, i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama, z Kedesz-Naftali, i kazała mu powiedzieć: Oto tak nakazuje Pan, Bóg Izraela: Wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź ze sobą dziesięć tysięcy mężów z synów Naftaliego i z synów Zebulona.“ – Sędziów 4,4-6