Logo
Artykuł 1 z 10

Izrael i ZEA dyskutują podczas pierwszego historycznego spotkania o otwarciu ambasad

W poniedziałek 31.08 odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) w Abu Dhabi podczas spotkania wysoko postawionych przedstawicieli rządowych dyskutowano o możliwości wzajemnego otwarcia ambasad. Razem z przedstawicielami z USA ministrowie spraw zagranicznych Izraela i ZEA opracowały ZEA i Izraela i omówili szczegóły wprowadzenia normalizacji we wzajemnych kontaktach i inne umowy obu partnerów. Dyrektor Generalny izraelskiego MSZ Alon Ushpiz powiedział: „Zaczynamy historyczny proces i angażujemy się na rzecz rozbudowy i odbudowy całkowitych stosunków oraz dla szybkiego otwarcia ambasad w obu krajach, żeby wzmocnić współpracę między ZEA a Izraelem. Szczególne znaczenia ma swoboda przemieszczania się osób, dóbr i finansów; tylko w ten sposób duży potencjał tych stosunków zostać w pełni wykorzystany.” Przedstawiciele Izraela i ZEA z innych dziedzin jak dyplomacja, nauka, technika kosmiczna. Stosunki zagraniczne, turystyka, lotnictwo, finanse i ochrona zdrowia i tak dalej, spotykali się przy okrągłych stołach i omawiali możliwości kooperacji. Wiele z tych rozmów prowadzonych było przez przedstawicieli i z USA. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się dalej, żeby to porozumienie poprzedziło traktat pokojowy.