Logo
Artykuł 6 z 11

Trzy wielkie czynniki powodują, że Izrael jest na czele resortów obrony na świecie

Międzynarodowy handel bronią na Bliskim Wschodzie idzie naprzód, nawet gdy winnych regionach trochę się zmniejszy, o czym poinformował Centrum pokojowe w Sztokholmie (SIPRI), które obserwuje handel bronią. „Międzynarodowy handel bronią pozostaje stabilny. Istotny wzrost trzech największych eksporterów (USA, Francja i Niemcy) został w dużej mierze wyrównany przez Rosją i Chiny.” Na bliskim Wschodzie interes wyrósł o 25% W ostatnich latach przoduje Arabia Saudyjska, Katar i Egipt. Przy czym w ostatnich czterech latach Katar miał wzrost o 361%. (Jerusalem Post, VFI News)