Logo
Artykuł 3 z 8

Jerozolima, nowa stolica młodych przedsiębiorców

Według międzynarodowego Portalu Start Up Nation Central Jerozolima jest prawdopodonbine najnowszą stolicą „Narodu młodych przedsiębiorców” i to dzięki rosnącej roli ekosystemów technologicznych, do którego należy 405 firm. Według strony inzternetowej, która śledzi izraelskie innowacje ilość aktywnych firm w Jerozolimie od 2012 wzrosła o 102%. Zaledwie w 2019 roku zainwestowano 210 mln Euro w młode fitmy z okolic Jerozolimy; jest to wzrost o 21% w stosunku do okresu sprzed roku. Wiele z tych 405 przedsiębiorstw aktywnych jest zwnauki przyrodnicze, zwłaszcza w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencjaposiadająca całą szeroką masę gotowaych rozwiązań związanych z Covod-19. (VFI News)