Logo
Artykuł 2 z 8

Tysiące Irańczyków prosi Izrael o pomoc

Liczba Irańczyków, którzy proszą Izrael o pomoc bardzo wzrosła jeszcze przed pandemią, jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych 20 maja. „Tysiące Irańczyków chcą przyjechać do Izraela, czy to po pomoc medyczną, czy też by wyemigrować” – stwierdził Jiftach Curiel, szef dyplomacji cyfrowej w MSZ, które otrtzymuje dużą część elektro nicznej korepondencji – przeważnie prywatną korespondebcję do mediów społecznościuowych. Wedąug Curiela chodzi w wielu wiadomościachj o poważne wnioski azylowe. Inne wnioski czyta Scharona Avginsaz z Minusterstwa SZ dodała: „Mamy bardzo wrażliuwą publiczność. W dispoitzr i samym Iranie wielu popiers Izrael, odrzuca reżym prerski i na przyszłość chieliby dobrych stosunków, leprzych nioż jext to obecnie”. (Jerusalem Post, VFI News)

Oby Bóg nam pomógł zrozumieć jeden drugiego. Wszyscy zostaliśmy stworzeni na oibraz Boży. Módlcie się zgodnie z Pismem: Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!“ – 3. Mojż. 19,34