Logo
Artykuł 5 z 8

Wszystkie kraje UE oprócz Węgier i Austrii potępiają plany aneksji

18.05.2020 wysoki komisarz UE do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Josep Borrell po raz trzeci skrytykował plany Izraela odzyskania terenów okupowanych przez Arabów. Z poparciem 25 z 27 krajów Borrel powiedział: „Wzywamy pilnie Izraela do niepodejmowania samodzielnych kroków, które prowadziłyby do aneksji jakichkolwiek ‘okupowanych terenów palestyńskich’, co i tak byłoby wbrew prawu międzynarodowemu.” Węgry i Austria, jedyne które nie głosowały jak cała Unia były otwarte na krytykę Borella. Jeden z węgierskich dyplomatów powiedział, że „nikt nie wie, czy Izrael zastosuje swoje przepisy do części terenów okupowanych, czy nie. Dlatego jego kraj optuje za ostrożnością, jeśli chodzi o wysyłanie ambasadorów. Zamiast tego należałoby za zamkniętymi drzwiami dyskutować i nie podawać zaraz do wiadomości całego świata. Francuzki ambasador ONZ Nicolas de Rivière ostrzegł Izraela twierdząc, że taki krok nie będzie pomocny ani w roli Izraela wobec jego stosunków z zagranicznymi partnerami. (Jerusalem Post, VFI News)