Logo
Artykuł 1 z 8

Podejmowane są dyplomatyczne kroki dla zapobieżenia kolejnych wojen między Hamasem i Izraelem

i to w taki sposób, że część czynników zostanie usunięta. Jako znak tego, że napięta sytuacja nieco zelżała Izrael rozszerzył strefy połowów w strefie Gazy z 9 do 12 mil morskich co odpowiada bardziej 15 milom sprzed wojny. Do tego doszły jeszcze inne kroki dyplomatyczne: i Egipt stoi za tym. I za niebezpośrednimi rozmowami; do tego doszły jeszcze inne sposoby by poluźnić napiętą sytuację. Celem jest stworzenie dłuższego okresu zawieszenia broni. W proces ten włączeni są UE i ONZ. W ostatni czwartek Gazę odwiedzili Lynn Hastings. Jest ona od roku 2000 zastępcą koordynatorki ONZ dla bliskowschodniego procesu pokojowego. Podczas jej powrotu do Jerozolimy wezwała Izrael do całkowitego otwarcia bramy do Jerozolimy. „Bez powrotu do regularnego otwierania bram miasta nie można planować transportów i zaopatrzenia miasta.” (Jerusalem Post, VFI News)

„Oto Ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je; uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem.“ – Jeremiasz 33,6

Proszę módlcie się o Boże błogosławieństwo i o starania izraelskiego rządu i Arabów do pokojowego współistnienia. Módlcie się by potrzebujący w Gazie dostaną pomoc i by poznali Jeszuę. – 2. Piotra 3,9