Logo
Artykuł 3 z 8

Ruch bojkotu

Zwolennicy propalestyńskiego Ruchu Bojkotu BDS żądają zaprzestania finansowego wsparcia dla rządu Izraelskiego, ponieważ rzekomo „źle postępują” z Arabami. Ruch powstał 9.07.2005 jako 171 cywilnych organizacji pod egidą PA i postanowiły stosować nowe metody walki z tzw. „okupacją”. Od tego czasu przyłączyły się do niego setki firm z sześciu kontynentów. Występują przeciwko inwestorom, przeciw gminom, związkom zawodowym i uniwersytetom, które mają kontakty z firmami sprzedającymi cokolwiek armii izraelskiej, Wzywają do bojkotu także konsumentów. Apelują do muzyków i innych artystów by zaprzestali występować w Izraelu i zestornowali swoje występy. Żądają wręcz nałożenia sankcji na Izrael. Wszystkie te działania myją coś wspólnego: Jest nim żądanie zakończenia „okupacji” oraz „kolonizacji” arabskich terenów w Judei i Samarii praz likwidacji płotu granicznego. Ruch obstaje przy prawie do nie tylko „prawa powrotu” wówczas dobrowolnie wysiedlonych Arabów na wezwania przywódców arabskich. Ale żądają prawa dla milionów potomków tamtych wysiedleńców w drugim czy trzecim pokoleniu. Wtedy Żydzi byliby mniejszością we własnym kraju. * Większość ruchu BDS w Europie i w USA powiązana jest z radyklanymi ruchami islamskimi i palestyńskimi organizacjami terrorystycznymi jak Hamas. Hamas (nazwa oznacza „przemoc”) i Bractwo Islamskie skąd pochodzi stoi za całym tym ruchem i wszystkimi politycznie motywowanymi, antyizraelskimi aktywnościami w setkach uniwersytetów dzięki muzułmańskiemu stowarzyszeniu, który w USA ma setki stowarzyszeń. Grupy BDS przesłały miliony dolarów do terrorystycznych ugrupowań jak Hamas i inne. (VFI News)