Logo
Artykuł 3 z 7

Archeolodzy odkryli dowody ciężkiego trzęsienia ziemi w czasach biblijnych

W Amosa 1,1 biblijny prorok datuje wydarzenia na „dwa lata przed trzęsieniem” a dwa stulecia później prorok Zachariasz znów nawiązał do tragicznego trzęsienia, które tak głęboko zapadło w pamięć potomnych. * Teraz z kolei archeolodzy Izraelskiego urzędu starożytności donoszą o odkryciu w mieście Dawida mianowicie o ogromnym trzęsieniu, które miało miejsce w 8 stuleciu przed Chrystusem. Dotąłd najstarsze artefakty pochodziły z czasu zdobycia Jerozolimy przez Babilończyków z roku 586 p.n.e. Dla historyków opisy są jeszcze bardziej wiarygodne, kiedy znajdują obiekty materialne jak ma to teraz miejsce przy wykopaliskach w starym mieście w Jerozolimie. (VFI News)

Proszę modelce się o prace wykopaliskowe, niech ich owoce pokażą że Słowo Boże jest prawdziwe. „Twoje Słowo jest prawdą. “ – Jana 17,17