Logo
Artykuł 1 z 8

Joe Biden zaprzysiężony jako 46. Prezydent Stanów Zjednoczonych

Joe Biden określił dzień jego zaprzysiężenia jako „Dzień Ameryki”. Zaprzysiężenie nastąpiło w środę. Przyszedł czas zakończyć „wojnę obywatelską“ i zjednoczyć kraj. Krótko przed południem czasu miejscowego pod silnym reżymem koronawirusowym przy małej ilości gości Biden zaprzysiągł w swojej przysiędze bronić konstytucji i dochować jej wierności. Kamala Harris jako pierwsza kobieta, pierwsza o ciemnej skórze z Azji Południowo Wschodniej zaprzysiężona została na wiceprezydenta. Biden powiedział w swoim przemówieniu: „Dzisiaj tego dnia w styczniu oto stoję tu i chciałbym z całego serca żeby Ameryka się zjednoczyła i nasz naród, nasz lud był razem i proszę Amerykę o poparcie mnie w tej kwestii.” (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się żeby Bóg rządił poprzez ten rząd. Módlcie się o mądrość według Pisma: „Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu w doradców, tam jest bezpieczeństwo. “ – Przysłów 11,14