Logo
Artykuł 6 z 9

Mimo Covida przybyło ponad 20.000 imigrantów

Od poprzedniego dnia niepodległości Izraela 29.04.2021 do tegorocznego 14.04.2021 przybyło 20.456 nowych przybyszy, mimo problemów spowodowanych pandemią. Te dane opublikowało ministerstwo Imigracji i integracji. Spośród nich 3.208 zajmuje się handlem, 812 pracuje w zawodach medycznych a 517 w kształceniu. 420 osób przyjechało do Izraela specjalnie, żeby służyć w armii. (Jerusalem Post, VFI News)

„W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca.“ – Jeremia 3,17

Artykuły w niniejszych fragmentach nie odzwierciedlają koniecznie opinii WdI: Staramy sią tylko możliwie dokładnie opisać rzeczy, o których piszemy dotyczące Izraela, Biskiego Wschodu, diaspory i Żydów na całym świecie i mamy nadzieję, że te informacje pozwolą się wam dokładnie i precyzyjnie modlić.