Logo
Artykuł 9 z 11

Czyszczenie plaży

30.10.2020 ma paść rekord w największym czyszczeniu plaży na Izraelskim wybrzeżu Morza Śródziemnego i Jeziora galilejskiego. Organizowane to jest przez koalicję ludzi z związanych z Morzem, z ochroną środowiska, gminy i tysiące wolontariuszy. Chcą oni pokazać decydentom że muszą zakładać chronione obszary nadmorskie, zabronić używania plastiku na plażach i to przeprowadzić. Gminy mimo wirusa starały się utrzymać czystość na plażach Morza galilejskiego. Rocznie w morzach i ocenach ląduje 8 milionów ton śmiecia. (Jerusalem Post, VFI News)

„Tak więc umieścił Jahwe człowieka w ogrodzie Eden, żeby go uprawiał i strzegł.“– 1. Mojż. 2,1