Logo
Artykuł 7 z 11

Systemy rentowe Izraela na 3 miejscu na świecie

Mercer międzynarodowa firma doradcza oceniła Izraelki system rentowy 74,7 ze 100 punktów, co stawia je w kategorii B, przy czym Izrael zajmuje miejsce 3 z 39. Żydowskie państwo w tym roku pierwszy raz znalazło się w indeksie, który powstał przed 12 laty. Izrael znajduje się za Niderlandami i Danią. Oba te kraje otrzymały najlepszą ocenę (A) i uważane są za kraje, które oferują najlepsze zabezpieczenie na starość. USA i Wielka Brytania otrzymały C+. Prawie w połowie krajów indeks poszedł w dół z powodu skutków koronawirusa. Izraelski system rentowy składa sią zarówno z prywatnych funduszy jak i z dofinansowania państwa. Składki do obu funduszy wnoszone są obowiązkowo. (Jerusalem Post, VFI News)

„Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania. „Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie.“ – Rzymian 15,1-2 i Przysłów 13,22