Logo
Artykuł 7 z 11

Ludność żydowska przekroczyła na całym świecie 14 milionów

Obecnie jest 14.410.700 Żydów. Poinformowała o tym minister ds. diaspory Omer Jankielewicz podczas przedłożenia dorocznego raportu. Największa ilość Żydów zamieszkuje Izrael z 6.740.000 mieszkańców wyprzedzając Amerykę Północną z 6.088.000 mieszkańców. W Europie żyje szacunkowo 1.073.400 Żydów. W Ameryce południowej 324.000. Około 80% Żydów w diasporze nie czuje żadnego związku z judaizmem. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się o Żydów na całym świecie żeby mogli żyć w pokoju, bez ucisków i cieszyli się dobrym zdrowiem.– Joel 4,2