Logo
Artykuł 8 z 11

Odkryto osiedle z czasów królów

W pobliżu amerykańskiej ambasady w Jerozolimie wdać teraz olbrzymie wykopy archeologiczne z artefaktami z czasów biblijnych królów. Podczas prac przygotowawczych do budowy nowego domu w dzielnicy Arnona odkopano konstrukcję z koncentrycznych ścian. Wielkość i kształt starych budowli wskazuje, że były to przestrzenie publiczne. Ponadto archeolodzy znaleźli 100 ostemplowanych uchwytów naczyń na których w starym hebrajskim stylu pisania widać napisy „króla”; wspomniane są też różne nazwy miast w królestwie Judy, jak Hebron, Siph i Soko. Ostemplowane naczynia przeznaczone były zwykle do zbierania podatków. Naukowcy uważają, że znalezisko wskazuje na czasy króla Hiskasza i Manasesa, którzy żyli od 7 do 8 stulecia przed Chrystusem. „To jest najpoważniejsze znalezisko z czasów Królów w Jerozolimie na które trafiliśmy” – wyjaśnili archeolodzy z izraelskiego urzędu starożytności i szef prac wykopaliskowych w komunikacie prasowym - Neria Sapir oraz Natan Ben-Ari. . (Jerusalem Post, VFI News)