Logo
Artykuł 3 z 9

Tel Aviv uznaje pary homoseksualne i pary międzyreligijne

rada miasta Tel Aviv-Jaffa uzna pary homoseksualne różnego wyznania, które dotąd nie mogły się pobrać, ponieważ miejskie i religijne urzędy do tego nie dopuszczały. Oświadczył to burmistrz Tel Avivu Ron Huldai podczas ogłoszonego tygodnia pedałów w mieście. Powiedział on: „mamy nadzieję, że rząd zadziała na miarę 21 wieku i poprze prawa homoseksualnych do wspólnoty małżeńskiej, wspólnego wychowania dzieci, ochrony przed przestępstwami z nienawiści, czy mobbingiem w miejscu pracy etc. Pary, które wspólnie żyją mogą się zarejestrować w mieście. W ten sposób przysługują im pełne prawa jak zniżki podatkowe albo ułatwienia rejestracji ich dzieci w publicznych przedszkolach i szkołach. Takie przepisy na poziomie miasta nie mają żadnego znaczenia na poziomie krajowym. Żaden Rabin nie przeprowadzi małżeństwa par homoseksualnych lub ludzi o różnej wierze. Gdyby zdarzyły się takie gdziekolwiek w kraju nie zostaną uznane przez państwo. Małżeństwa zawarte poza Izraelem mogą być uznane przez państwo Izrael. (INN, VFI News)

„Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.”– Izajasz 5,20; patrz.3. Mojż. 20,13 i 18,27 oraz Rzymian 1,26-27 (18-32)