Logo
Artykuł 5 z 11

Corona: Knesset zgadza się na elektroniczne kajdanki dla powracających z zagranicy

Wszyscy Izraelczycy powracający z zagranicy mogą być zmuszeni do elektronicznych kajdanek; mogą one sprawdzić czy przestrzegana jest kwarantanna i czy osoby nią objęte rzeczywiście przebywają w izolacji. Ten przepis przegłosował Kneset 17.03.2021. W ten sposób rząd może wszystkich przyjeżdżających z konkretnych krajów. Wyjątkiem są dzieci poniżej 14 roku życia, lub inne osoby o szczególnych przypadkach humanitarnych. Wszyscy którzy obecnie wracają muszą przedstawić dokumenty z ministerstwa zdrowia, że są zaszczepieni, albo wyzdrowieli z choroby. Ci wszyscy którzy byli szczepieni za granicą mogą być wpuszczeni jeśli okażą test na obecność przeciwciał. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się dalej o naród Izraelski. Oby uzyskali uzdrowienie i wrócił normalny dzień. Zobacz jak wyglądał krótki termin kwarantanny: 3 Mojżeszowa 13.

Poniższe artykuły nie odzwierciedlają poglądów autorów lub WdI, ale staramy się możliwie dokładnie raportować tematy związane z Bliskim Wschodem, Diasporą i Żydami na całym świecie. Mamy nadzieję, że te wiadomości pomogą Wam modlić się z określonym oczekiwaniem – 1. Koryntian 14,15