Logo
Artykuł 4 z 11

Cztery wybory w dwóch latach kosztowały Izrael ok. 3,7 Mrd. Euro

Cztery wybory w mienionych dwóch latach kosztowały izraelską gospodarkę ok. 3,7 mld Euro, stwierdził dr Roby Nathanson, szef ekonomii politycznej. Studia te wykonane zostały przez ekonoma Ohada Porata dla Izraelskiej Izby Przemysłu i Handlu. W Izraelu dzień wyborów jest zawsze dniem wolnym od pracy. Oprócz mniejszej produktywności interesy tracą klientów bieżących. Kto chce pracować musi robić po godzinach, które płacone są podwójnie. IHK (Industrie- und Handelskammer) oraz inne organizacje żądają zmiany, przede wszystkim, żeby dzień wyborów był zwykłym dniem pracy, ponieważ koszty strat są zbyt wysokie. (Jerusalem Post, VFI News)

„Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką.“– 2. Mojż. 18,21