Logo
Artykuł 3 z 10

Izrael ma na więcej przypadków koronawirusa na mieszkańca niż USA

Łączna ilość pacjentów zdiagnozowanych 21 września przekroczyła ilość analogiczną w USA. Obecnie jest to 20.562 przypadków na milion. Według Prof. Ronit Calderon-Margalit z Uniwersytetu w Jerozolimie w jest to najwyższy wskaźnik na świecie, co częściowo spowodowane jest większą ilością testów. W globalnej statystyce jest też niestety najwięcej ofiar śmiertelnych. I to jest 137 śmierci na milion mieszkańców, (to znaczy 0,000124%). W krajach zachodnioeuropejskich na początku roku też było sporo zakażeń. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę proklamujcie odważnie zwycięstwo nad chorobami zgodnie z Księgą Izajasza 53,5 i 1. Piotra 2,24, mianowicie, że Jezus zabrał wszystkie nasze choroby a my, ludzie otrzymujemy od niego zdrowie jeśli tylko nie wątpimy. „Niech się wam dzieje według waszej wiary!” – Mateusz 9,29 i Jakub 5,16b