Logo
Artykuł 8 z 10

USA i ZEA odbyli ważne spotkanie z Sudanem o traktacie normalizującym

Obecnie odbywają się rozmowy między przedstawicielami Sudanu i USA oraz ZEA mające na celu podpisanie traktatu normalizującego kontakty z Izraelem. Sudan potrzebuje pomocy gospodarczej z powodu wielkich powodzie, jakie nawiedziły ten kraj. (TOI, VFI News)

Kaznodziei 5,11; Przysłów 21,14