Logo
Artykuł 4 z 10

Więcej bezrobotnych przez zakaz wychodzenia

Od ostatniego zakazu, który wszedł w życie 18.09 zameldowało się w Izraelu 42.000 osób jako szukający pracy. Od teraz więc nikt nie może się oddalić więcej jak jeden (1!) km od domu, chyba że jest to” niezbędnie konieczne”, lub pracuje w branży, która nie polega tym obostrzeniom. Bezrobocie, które w na wiosnę wynosiło 17% w sierpniu wzrosło do 21%, we wrześniu spadło do 18,5% znów rośnie. W poprzednim tygodniu na każdego szukającego pracy przypadało dziewięć osób nowych chętnych do pracy. 17 września ministerstwo pracy podało nowe wyniki: 41.924 osoby złożyło wnioski o zapomogę a pracę znalazło tylko 4.600 osób. (INN, VFI News)

Proszę módlcie się o gospodarczo zagrożone osoby. Oby zostały zaopatrzone w środki i znalazły szybko pracę. „Mój Bóg zaopatrzy was obficie według swojego bogactwa w Chrystusie Jezusie” – Filipin 4,19, Jana 10,10; 3 Jana 1,2 oraz Jeremiasza 29.11.