Logo
Artykuł 6 z 9

Izrael: woda z jeziora Genezareth ma popłynąć nowym kanałem do Jordanu

W środku kwietnia Izraelski Urząd Wodny postanowił, otworzyć kanał by część wody z jeziora Galilejskiego oprowadzić do południowej części tej rzeki. Ta strategia pozwoli obejść tamę Degania – i teraz jest już jasne, że w tym roku jej nie otworzą. Kanał jest już wykopany i można by go w kilka dni otworzyć. Decyzja urzędu nadeszła, gdy poziom wody był tylko 16 cm poniżej tego, gdy samoczynnie przelewałby się przez wały. Przez kanał popłynie 5 miliardów metrów sześciennych wody do Jordanu i obejdzie tamę by zlikwidować begatywne skutki dla stacji pomp. Otwarcie tamy ma zapobiec zalaniu i wysokiej fali na Jeziorze. Ma też wspomóc rolnictwo. Według domioesień Morze Galilejskie (jak się je czasem nyzywa) ma poziom najwyższy od 2004 roku. (VFI News) 

„Bo mówi do śniegu: Padaj na ziemię; także i do deszczu wolnego, i do deszczu gwałtownego.“ – Hiob 37,6