Logo
Artykuł 5 z 9

Zagrożeni pakistańscy chrześcijanie: „Nawróćcie się na islam albo zdychajcie“

Chrześcijanie i inne mniejszości w Pakistanie stoją w obliczu śmierci głodowej, ponieważ odmawia się im racji żywnościowej, chyba że nawrócą się na islam, wyjaśnia współpracownik organizacji pomocowej International Christian Concern (ICC). Posczas pandemii Covid-19 pakistaćskim chrześcijanom po raz czwarty odmawia się dostawy żywności z zagranicznej pomocy, od kiedy obowiśzują ograniczenia w poruszaniu się. W wideo zamieszczonym na Facabooku młod chrześcijanin mówi, że w miejscowym meczecie 2.04.2020 były wprawdzie pakiety żywościowe ale chrześcijanie ich nie dostalibo były przrznaczone dla muzułmanów. Od początku kwietnia były doniesienia o 3 takich przypadkach, jak na przykład 11kwietnia, kiedy chrześcijanie musieli wypowiedeć mizułmańskie wyznanie wiary by dostać żywność. „Odmawiać żywmości dla chrześcijan i w inny sposób ich dyskryminować, to przestępstwo” - stwierdził Aftab Hayat szef organizacji potarządowej wobec ICC. „Chrześcijanie są często dyskrymi owai i są ofiarą religijnej nienawiści. W czasie pandemii kryzys jest coraz większy, wręcz alarmujący. Urzędy muszą być świadomej tego co się dzieje“. (VFI News)

Proszę módlcie się za chrześcijan w Pakistaine. Moby pilnie dostali potrzebną żywność bez ogranivzeń lub bez zmuszania przejścia na islam.